Oferta Biura Obsługi Nieruchomości ADMINISTRATOR w Jeleniej Górze

przeszklony budynek

Nasze biuro w ramach zarządzania oferuje m.in.:

 • Opracowanie rocznego planu gospodarczego
 • Rejestrowanie wspólnoty w oparciu o udzielone pełnomocnictwa
 • Zawieranie umów o dostawę mediów do nieruchomości tj. energia elektryczna , cieplna , dostawa wody itp.
 • Występowanie w imieniu właścicieli lokali przed organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości
 • Organizowanie oraz prowadzenie zebrań wspólnoty
 • Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty (regulaminów, statutów)
 • Kontrolę pracy osób i firm obsługujących nieruchomość (utrzymujących porządek i czystość na terenie nieruchomości, konserwatorów, wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych)
 • Zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynku w oparciu o warunki określone przepisami prawa budowlanego
 • Zlecanie usunięcie awarii i kontrola wykonania prac
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego
 • Prowadzenie obsługi finansowo - księgowej
 • Prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali
 • Ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości
 • Regulowanie opłat publicznoprawnych przynależnych do obsługi części wspólnych
 • Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty
 • Rozliczenia roczne nieruchomości i właścicieli lokali
 • Wykonywanie innych nie wyszczególnionych czynności według indywidualnych uzgodnień