Dokumenty do pobrania

mężczyzna trzymający kartkę

Zachęcamy do pobrania powyższych załączników.

  • Właściciel mieszkania, w którym powstają odpady komunalne, powinien złożyć deklarację gospodarowania odpadami;
  • Wysokość opłaty zależy od stawek ustalonych przez daną gminę.
  • Jeśli właściciel nieruchomości nie może uczestniczyć w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej- może upoważnić do reprezentowania wskazaną osobę.